Nadechnout, nedýchat

Tak tohle jistě slyšel nejeden z nás v ordinaci praktického (kdysi obvodního a ještě dříve rodinného) lékaře, nebo na rentgenu, případně jinde v lékařském prostředí. S podobnými povely se potýkají i žáčci při výuce plavání na plaveckých bazénech. Málokdo z nás by ale tato slova spojoval se sexuálními aktivitami nejrůznějšího druhu, zejména těmi, podle dnešních měřítek nejperverznějšími. Není ale od věci si osvětlit podstatu této souvislosti. Pojďme do historie. Již dávno si lidé všimli, že při nedostatku kyslíku se jejich vědomí ztrácí, ale současně se dostavují stavy euforie, velice často spojené s erotickými představami. Také při popravách oběšením, kde nedošlo k rychlému zlomení vazu, ale oběšenec se pomalu dusil, všimli si přihlížející, že odsouzenci mužského pohlaví mívali často před smrtí velice vydatnou erekci.

Bez oběšení

Podobný efekt nastává i po nadýchnutí se par některého z prodávaných poppersů. Schopnost hemoglobinu vázat kyslík se tím zmenší a člověk se dostává do stavu lehkého „přidušení“. Erekci a orgasmu zdar!